APT Morgana - Agencja Pracy Tymczasowej

Pracownicy z ukrainy

Aby zachować konkurencyjność i rozwiązywać problemy kadrowe, warto zastanowić się nad zatrudnieniem obywateli Ukrainy w swojej firmie. Ukraińcy to grupa bliska nam kulturowo i językowo, przez co nie mają oni problemów z komunikowaniem się w języku polskim. Można powiedzieć, że każdy ukraiński pracownik jest doskonale zaaklimatyzowany na polskim rynku pracy, co stwarza perspektywę dla udanej i długofalowej współpracy. Tacy pracownicy stają się jednym z kluczowych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw w takich branżach, jak rolnictwo, budownictwo, przemysł ciężki, produkcja przemysłowa czy transport. Wysoka motywacja dla osób z zagranicy, dla których praca w Polsce daje możliwości rozwoju i poprawy warunków życia, przemawia dodatkowo za zatrudnieniem takiego pracownika. Zatrudnienie specjalistów Ukraińców oznacza także atrakcyjne dla pracowników stawki wynagrodzenia, na podstawie których trudno jest znaleźć nawet specjalistów o podobnych kwalifikacjach na lokalnym rynku pracy. Agencja pośrednicząca w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy, znajdzie dla nas do pracy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Załatwi ona także wszystkie formalności związane z jego przyjazdem i legalizacją zatrudnienia. 

 

Aktualna sytuacja na polskim rynku pracy sprawia, że coraz większa liczba pracodawców chce zatrudnić pracowników z Ukrainy. Jest to bardzo dobry pomysł, jednak pozostaje kwestia gdzie takich pracowników szukać. Praktyka dowodzi, że najlepiej powierzyć do zadanie firmie, która ma w tym odpowiednie doświadczenie. Samodzielne poszukiwanie zazwyczaj okazuje się stratą czasu i nie przynosi zadowalających efektów. Tymczasem korzystając z usług specjalistycznej firmy, wystarczy przedstawić swoje potrzeby i warunki. Firma ma dostęp do setek chętnych do podjęcia pracy pracowników z Ukrainy. Z pewnością wśród nich znajdzie się wielu, którzy będą mieć odpowiednie umiejętności i chętnie podejmą pracę. 
 

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktulnościami gdzie będziemy przedstawiać nie tylko tematykę dotyczącą pracowników z Ukrainy. Będziemy się starać umieszczać nowe informację odnośnie pracowników z zagranicy oraz sytuację na rynku pracy.

Regulamin plików cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

APT MORGANA Sp. z o.o.

z siedzibą: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 12

e-mail: w.galkowski@aptmorgana.pl, tel. +48 794 477 177

Inspektora Ochrony Danych:

Nie powołano

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

realizacji umowy sprzedaży oraz związanych z tym czynnościach księgowych i podatkowych oraz archiwizacji danych

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

realizacja umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom wymienionym w przepisach prawa, a także procesorom w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w imieniu Spółki.

Nie będę przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przepisy prawa, które obligują Spółkę do przetwarzania danych przez czas określony w ustawie o rachunkowości.

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

warunkiem podpisanej umowy

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.