APT Morgana - Agencja Pracy Tymczasowej

Oferta - apt Morgana

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu pracodawców wynikających z deficytu pracowników na polskim rynku pracy oraz dbając o konkurencyjność ich przedsiębiorstw oferujemy nasze usługi w zakresie pozyskiwania pracowników z Ukrainy.

Agencja Pracy Tymczasowej ATP MORGANA oferuje państwu kompleksową obsługę w tym zakresie. Nasza oferta skierowana jest głównie do przedsiębiorców, którzy na lokalnym rynku pracy nie mogą znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy. Jako agencja staramy się sprostać wymaganiom zarówno pracodawcy, jak i kandydatów. Rekrutujemy i leasingujemy do pracy obywateli z Ukrainy, Białorusi oraz Mołdawii. Zatrudniamy zarówno niewykwalifikowany personel do prac sezonowych, jak i wysokiej klasy specjalistów z różnych sektorów gospodarki. Zajmujemy się również organizacją zakwaterowania, transportu, a także pomocą ze strony tłumaczy i innych specjalistów naszego personelu. Zdejmujemy z naszych klientów całość formalnych obowiązków (zgłoszenia do ZUS, wydawanie zaproszeń, legalizacja pobytu, Straż graniczna). Klientowi dostarczamy w pełni przygotowanego pracownika.

 

Jeżeli

 

 • Poszukujesz pracowników, którzy są gotowi do podjęcia zatrudnienia bez względu na miejsce pracy
 • nie możesz pozyskać kandydatów na lokalnym rynku
 • Potrzebujesz zmotywowanych i w pełni dyspozycyjnych pracowników
 • zależy Ci na ciągłości zatrudnienia.


Proponujemy usługę, jaką jest zatrudnienie pracowników z Ukrainy w różnych branżach i specjalizacjach. Współpraca z nami to gwarancja legalnego zatrudnienia pracowników z Ukrainy na terenie Polski

 

Oferujemy:

 

 • zmotywowanych i sumiennych pracowników do każdej branży
 • monitoring w miejscu pracy
 • dwujęzycznych koordynatorów
 • zastępowalność pracowników w razie ich wyjazdu z Polski
 • pełną odpowiedzialność za proces zatrudnienia (POP, ZUS, US, Straż Graniczna)
 • organizację transportu i zakwaterowania
 • pozyskanie kandydatów zgodnie z polskimi przepisami prawa
 • pomoc tłumacza
 • w przypadku branży gastronomicznej, nasi pracownicy posiadają aktualne badania SANEPID
 • wsparcie koordynatora 24h na dobę
 • Korzyści dla klienta płynące z zatrudnienia pracowników z Ukrainy.

Korzyści dla klienta płynące z zatrudnienia pracowników z Ukrainy:

 

 • wysoka motywacja do pracy (wielokrotnie większe zarobki niż na Ukrainie)
 • możliwość pracy w wielu systemach (1 zmianowe, 2 zmianowe, czterobrygadowe itp.)
 • chęć pracy w godzinach nadliczbowych oraz weekendy
 • łatwość w przystosowaniu pracowników do polskich warunków pracy na bliskość kulturową i językową
 • napływ nowych pracowników spoza lokalnego rynku pracy
 • zmniejszenie ryzyka rotacji pracowników z zastosowaniem systemów motywacyjnych
 • obniżenie kosztów pracowniczych
 • stabilność zatrudnienia i produkcji

 

Dzięki naszemu wsparciu firma może działać stabilnie i bez przestojów. Współpracując z naszą agencją macie Państwo pewność, że nasze obowiązki wykonane będą solidnie i terminowo.
Wiemy, czym jest zaufanie i jak długo trzeba na nie pracować. Nasi handlowcy są do Państwa dyspozycji.

 

Zapraszamy do współpracy

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktulnościami gdzie będziemy przedstawiać nie tylko tematykę dotyczącą pracowników z Ukrainy. Będziemy się starać umieszczać nowe informację odnośnie pracowników z zagranicy oraz sytuację na rynku pracy.

Regulamin plików cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

APT MORGANA Sp. z o.o.

z siedzibą: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 12

e-mail: w.galkowski@aptmorgana.pl, tel. +48 794 477 177

Inspektora Ochrony Danych:

Nie powołano

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

realizacji umowy sprzedaży oraz związanych z tym czynnościach księgowych i podatkowych oraz archiwizacji danych

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

realizacja umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom wymienionym w przepisach prawa, a także procesorom w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w imieniu Spółki.

Nie będę przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przepisy prawa, które obligują Spółkę do przetwarzania danych przez czas określony w ustawie o rachunkowości.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 4. przenoszenia danych,

 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

warunkiem podpisanej umowy

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.