APT Morgana - Agencja Pracy Tymczasowej

O nas - ATP Morgana

Agencja Pracy Tymczasowej APT MORGANA to zespół młodych ludzi, którzy za cel postawili sobie wspomóc polski rynek pracy pracownikami z Ukrainy. Oferujemy kompletny leasing pracowniczy, dzięki czemu klient otrzymuje w pełni przygotowanego  pracownika. 
Zapewniamy:

 • legalizację pobytu na terenie RP
 • rejestracje w Urzędzie Pracy
 • rejestracje w ZUS
 • badania SANEPID 
 • szkolenia BHP
 • opiekę dwujęzycznego koordynatora
 • transport
 • zakwaterowanie

 

Jesteśmy w stanie dostosować się do każdego klienta i zapewnić płynność produkcji.  Dzięki szerokim kontaktom na Ukrainie w krótkim czasie sprowadzamy do polski każdą ilość pracowników. Nasi pracownicy doskonale sprawdzają się w takich zakładach jak:

 • ubojnie drobiu
 • ubojnie trzody
 • ubojnie bydła
 • chłodnie
 • magazyny
 • produkcja masowa

 

Zachęcamy do współpracy. Jesteśmy dostępni 24h na dobę 7 dni w  tygodniu.

WAŻNE: NIE ZAJMUJEMY SIĘ JEDNORAZOWĄ REKRUTACJĄ!

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktulnościami gdzie będziemy przedstawiać nie tylko tematykę dotyczącą pracowników z Ukrainy. Będziemy się starać umieszczać nowe informację odnośnie pracowników z zagranicy oraz sytuację na rynku pracy.

Regulamin plików cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

APT MORGANA Sp. z o.o.

z siedzibą: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 12

e-mail: w.galkowski@aptmorgana.pl, tel. +48 794 477 177

Inspektora Ochrony Danych:

Nie powołano

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

realizacji umowy sprzedaży oraz związanych z tym czynnościach księgowych i podatkowych oraz archiwizacji danych

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

realizacja umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom wymienionym w przepisach prawa, a także procesorom w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w imieniu Spółki.

Nie będę przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przepisy prawa, które obligują Spółkę do przetwarzania danych przez czas określony w ustawie o rachunkowości.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 4. przenoszenia danych,

 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

warunkiem podpisanej umowy

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.