Pracownicy z Ukrainy cały potrzebni

Pracownicy z Ukrainy cały czas potrzebni

2018-01-01

Od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się zasady zatrudniania pracowników z Ukrainy przez polskie firmy. W niektórych obszarach zmiany są kosmetyczne w innych dość wyraziste. Jednak wydaje się, że powinny one ucywilizować stosunek pracy z korzyścią dla obu stron. Pracownicy z Ukrainy przybywają do Polski nieustannie obsadzając głównie miejsca pracy fizycznej, ale coraz częściej widać ich już choćby w usługach czy handlu. Szacuje się, że aktualnie pracuje w Polsce 1.2 mln Ukraińców, którzy przesyłają do swojego kraju co najmniej 8 mld zł rocznie. 


Pracownicy z Ukrainy pomoc dla polskich firm
Nikt już nie kwestionuje faktu, że pracownicy z Ukrainy są po prostu niezbędni polskim firmom. Być może, gdyby nie ogromna fala emigracji młodych Polaków za granicę, tak by się nie stało. Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. W dzisiejszych warunkach Ukraińcy przejmują na siebie stanowiska pracy, których nikt nie chciał obsadzić. Chociaż fakt ten też przestał już być aktualny, ponieważ wielu pracodawców tworzących od podstaw swój biznes od razu zakłada zatrudnienie pracowników z Ukrainy w przeświadczeniu , że biznes ten bardzie im się opłaci. Nowe przepisy wchodzące w życie od tego roku próbują jednak wyrównać szanse płacowe dla wszystkich i wprowadzają ściślejsze regulacje wynagrodzenia, a przede wszystkim nie pozwalają na zmianę wynagrodzenia już po wystąpieniu o pozwolenie na pracę. 


W nowych przepisach rośnie jeszcze bardziej znaczenie pośrednika, jakim jest agencja pracy tymczasowej. Zastosowanie uproszczonej procedury wobec pracowników sezonowych, a jeszcze bardziej wobec tych pracowników z Ukrainy, którzy wielokroć wykonują tę samą pracę sezonową sprawia, że procedura zatrudniania przez agencję jest łatwiejsza a pracodawcom będzie opłacało się korzystanie z ich pośrednictwa. 


Agencja pracy tymczasowej do zatrudniania pracowników z Ukrainy cały czas wykonuje lwią część pracy weryfikacyjnej i typowo organizacyjnej. Im więcej obowiązków przejmuje ona siebie, tym ma ich mniej pracodawca. A jednocześnie zupełnie naturalnym procesem jest powolne uniezależnianie się pracowników od pośrednika w zatrudnianiu. Zjawisko to obserwuje się we wszystkich państwach korzystających z pracy emigrantów. Dlatego największą sztuką dla pośrednika jest utrzymanie pracownika przy sobie nawet wtedy, gdy potrafi on sam o siebie zadbać. 
Dzisiaj trudno wyobrazić sobie polski rynek pracy bez pracowników z Ukrainy. I nie dotyczy to wyłącznie pracy fizycznej. Coraz częściej spotyka się też Ukrainki w roli sprzedawców, kosmetyczek czy opiekunek. Ich nastawienie na cel jaką jest  praca zarobkowa gwarantuje pracodawcy oddanego i sumiennego pracownika. 
 

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktulnościami gdzie będziemy przedstawiać nie tylko tematykę dotyczącą pracowników z Ukrainy. Będziemy się starać umieszczać nowe informację odnośnie pracowników z zagranicy oraz sytuację na rynku pracy.

Regulamin plików cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

APT MORGANA Sp. z o.o.

z siedzibą: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 12

e-mail: w.galkowski@aptmorgana.pl, tel. +48 794 477 177

Inspektora Ochrony Danych:

Nie powołano

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

realizacji umowy sprzedaży oraz związanych z tym czynnościach księgowych i podatkowych oraz archiwizacji danych

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

realizacja umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom wymienionym w przepisach prawa, a także procesorom w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w imieniu Spółki.

Nie będę przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przepisy prawa, które obligują Spółkę do przetwarzania danych przez czas określony w ustawie o rachunkowości.

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

warunkiem podpisanej umowy

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.