APT Morgana - Agencja Pracy Tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej

Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający, a znalezienie wykwalifikowanych pracowników graniczy z cudem. Dlatego warto szukać ich nie tylko w Polsce, ale także przychylniejszym okiem spojrzeć na pracowników z Ukrainy. Nasza Agencja pracy tymczasowej może Ci w tym pomóc!


Jak wygląda współpraca z nami?
Wszystko jest proste, przejrzyste i w pełni legalne. Ty, jako firma, zgłaszasz do nas zapotrzebowanie na nowych pracowników. Określasz, ilu pracowników potrzebujesz i o jakim profilu. Opisujesz zakres ich obowiązków, zarobki i wymagania. My zajmujemy się resztą – znajdujemy odpowiedniego kandydata, sprowadzamy go do Polski i załatwiamy wszelkie niezbędne formalności. Ty dostajesz niezbędnego pracownika, a my cieszymy się, że mogliśmy Ci pomóc :)
Koszty, w porównaniu do korzyści płynących z efektywnych pracowników z Ukrainy, są minimalne. Skorzystaj z naszych usług, a nasza agencja pracy tymczasowej stanie się Twoim stałym zleceniodawcą!

Pracownicy z Ukrainy

Aby zachować konkurencyjność i rozwiązywać problemy kadrowe, warto zastanowić się nad zatrudnieniem obywateli Ukrainy w swojej firmie. Ukraińcy to grupa bliska nam kulturowo i językowo, przez...

Porady dla przedsiębiorców

Jeśli nurtuje Cię jakieś pytanie zapraszamy do zapoznania się z naszym działem porady. Tutaj właśnie będziemy publikować najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów. Jest olbrzymia szansa, że z biegiem czasu znajdziecie ...  

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktulnościami gdzie będziemy przedstawiać nie tylko tematykę dotyczącą pracowników z Ukrainy. Będziemy się starać umieszczać nowe informację odnośnie pracowników z zagranicy oraz sytuację na rynku pracy.

Regulamin plików cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

APT MORGANA Sp. z o.o.

z siedzibą: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 12

e-mail: w.galkowski@aptmorgana.pl, tel. +48 794 477 177

Inspektora Ochrony Danych:

Nie powołano

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

realizacji umowy sprzedaży oraz związanych z tym czynnościach księgowych i podatkowych oraz archiwizacji danych

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

realizacja umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom wymienionym w przepisach prawa, a także procesorom w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w imieniu Spółki.

Nie będę przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przepisy prawa, które obligują Spółkę do przetwarzania danych przez czas określony w ustawie o rachunkowości.

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

warunkiem podpisanej umowy

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.